EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Učesnici o kampu

 

80 mladih će biti educirano kroz Anti-Dop kampove; 800 mladih će biti obučeno o socijalnim vještinama putem vršnjačke edukacije; 200 roditelja će osnažiti svoje obiteljske vještine kroz radionice.

"Ova web stranica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost NVO Preporod-a i Udruženja PROI i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".