EUOvaj projekat finansira Evropska unija

„Pišem i brišem, pišem i brišem, i ne mogu da nađem dovoljno dobre riječi da opišem ovaj osjećaj koji imam u duši. Došli smo kao stranci, otišli kao porodica. Gdje god bili i kuda god išli, nas veže jedna posebna nit. 
Nit prijateljstva.
Nit ljubavi.
Nit inteligencije.
Nit dobrote.
Nit želje za boljim sutra.
Naša nit jača je od svake granice i svake prepreke.
Naša nit je ANTI-DOP! „

Adna S., BiH