EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Program kampa je osmišljen na način da kombinuje metodu učenja sa postojećim iskustvom koji su višestruko korisni u osvješćivanju procesa kroz koje prolaze mladi u osjetljivom razvojnom periodu adolescencije. Ovakva metodologija će obezbijediti mladima šansu da povežu svoje znanje sa realnim životnim situacijama.

Edukativni program kampa:

Edukacija o prevenciji zloupotrebe droga

Učesnici su na interakcijsko-komunikacijskim radionicama dobili informacije i proširiti svoja znanja o vrstama droga, njihovim negativnim utjecajima i posljedicama ovisnosti. Osnaženi su na koji način treba da postupe u situacijama kada trebaju pružiti pomoć svojim vršnjacima, prijateljima ili poznanicima za koje imaju sumnje da eksperimentišu sa drogama.

Razvoj komunikacijskih vještina i liderstvo

Učesnici su ovladati tehnikama uspješne komunikacije sa vršnjacima, vještinama vođenja grupe, te alatima za kreiranje kvalitetne i efikasne prezentacije. Tokom svih aktivnosti kampa sa učesnicima se radilo na jačanju samopouzdanja i razvijanju liderskih vještina.

Kulturološka razmjena i razvoj mreže vršnjačkih edukatora preko granice

Učesnici su jedni druge upoznali sa tradicijom i kulturom svoje zemlje. Posebna pažnja posvećena je upoznavanju sa tradicionalnim nošnjama, nacionalnom muzikom, nacionalnom kuhinjom, literaturom i drugim značajnim karakteristikama koje predstavljaju države iz kojih dolaze. Oba kampa su obezbjedila šansu mladim ljudima da budu svjesni svog doprinosa i učešća u zajednici.

Zabavno - Sportske aktivnosti:

Pored edukativnog programa, za učesnike kampa osmišljeni su i brojni drugi zanimljivi sadržaji. Aerobik, nogomet, odbojka, košarka, igre na vodi, igre bez granica, samo su neke od aktivnosti koje su realizovane u okviru sportskog programa kampa, a koje su voditi profesionalni treneri sa fakulteta sporta i tjelesnog odgoja. U večernjim satima upriličen je zabavni program gdje su učesnici bili u mogućnosti da pokažu svoje plesne, muzičke i druge talente.

Svi učesnici koji su prošli kroz program kampa su dobili certifikate i postali Anti-Dop Ambasadori bez granica.