EUOvaj projekat finansira Evropska unija
Učesnicima su se uvodnom riječju obratili: Boban Mugoša, predstavnik Državnog savjeta za borbu protiv zloupotrebe droga CG; Marzia Palotta, programski menadžer za pravdu i unutrašnje poslove u EU Delegaciji u CG; Vladimir Ragozin, šef programa za bezbjedonosnu saradnju u OEBS Misiji u CG i Jovan Bulajić, izvršni direktor NVO Preporod.
 
Cilj Multisektoralnog sastanka je uspostavljanje dugoročnog prekograničnog partnerstva i institucionalne saradnje u okviru civilnog i javnog sektora na kojem su učesnici imali priliku da razmjene iskustva i prodiskutuju o glavnim regionalnim dostignućima,  problemima i nedostacima u sistemu programa primarne prevencije u dvjema državama. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete CG kao i predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke BiH, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo; predstavnik Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova RS; predstavnici Ministarstva zdravlja CG ( Konisija za droge i Odjeljenje za kreiranje politika za sprječavanje zloupotrebe droga), predstavnici Instituta za javno zdravlje CG; Ministarstva rada i socijalnog staranja (Zavod za socijalnu i dječju zaštitu); Predstavnici JU terapijske zajednice Kampus kantona Sarajevo i JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica; NVO CAZAS i NVO Preporod iz CG kao i NVO Viktorija, NVO NarkoNe i Udruženje PROI iz BiH. Na sastanku su podijeljena iskustva, svi sa svojih pozicija, na osnovu čega se mogla stvoriti jasnija slika, koji su to glavni izazovi sa kojim će se institucije koje tretiraju problematiku suočavati u narednom periodu. Još važnije, došlo se do zaključka da je integrativni pristup i zajedničko djelovanje osnov prevazilaženja tih izazova. Učesnici multisektoralnog sastanka su izrazili spremnost da budu jedni drugima na raspolaganju u cilju jačanja individualnih ali i kolektivnih kapaciteta. U toku sastanka Samir Ibišević, predsjednik Udruženja PROI, predstavio je nacrt Memoranduma o prekograničnoj saradnji u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci čije potpisivanje će se organizovati u okviru tekućeg mjeseca.  
 
Potpisnici ovog Memoranduma biće predstavnici institucija javnog i civilnog sektora obje države koji smatraju da zajedničkim radom mogu doprinijeti minimiziranju uticaja različitih faktora koji dovode do zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih, razvoju daljeg međusobnog razumijevanja i saradnje dvaju država, proširivanju i ojačavanju prijateljstva i saradnje mladih ljudi na polju primarne prevencije, obrazovanja, kulture i promovisanja zdravih stilova života.
 
 
 
 
 
Projekat “Anti-Dop Ambasadori bez granica” finansira Evropska unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2007-2013) u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Bosna i Hercegovina u iznosu od 198 962,00€. Projekat implementiraju NVO Preporod iz Crne Gore  i  Udruženje PROI iz Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica (Kakaricka gora) iz Crne Gore.