EUOvaj projekat finansira Evropska unija
Cilj projekta je doprinos smanjenju rizika od zloupotrebe droga među mladima kroz aktivnosti podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, državnih institucija i inicijative mladih) u prekograničnoj regiji. Do sada su u okviru projekta organizovana dva sedmodnevna kampa, na kojima je učestvovalo 80 djece. 
 
Kampovi su organizovani na više tematskih polja i besplatni su za djecu, a edukaciju i treninge vode eksperti iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kroz kampove i prateće edukacije po prvi put na terotiriji dvije države primjenjen je program „Unplugged- Imam stav“ koji je naučno utemeljen i daje mjerljive rezultate širom Evrope. Kao i do sada, nakon kampova djeca će se vraćati da prenesu stečena znanja u svojim zajednicama što će imati još veći utjecaj na podizanje svijesti među mladima.
 
Rad Anti-Dop Ambasadora vidljiv je i kroz blogove kojima su ovi mladi ljudi uz kreativno izražavanje podigli svoj glas protiv problema zloupotrebe droga među mladima. „Živite život, a ne zavisnost,“ „Neka tvoja droga budu knjige, muzika i sport,“ “Hoću, mogu, moram,“ samo su neke od poruka ovih mladih ljudi koje su uputili svojim vršnjacima.
 
Projekat „Anti-Dop Ambasadori bez granica”  će kroz druženje i naučno utemeljeni program i ovaj put mladima priuštiti različite aktivnosti, ali i dati svoj doprinos smanjenu rizika od zloupotrebe droga među mladima.
 
Na trećem omladinskom kampu “Anti-Dop Ambasadori bez granica” u Neumu učestvovat će 20 mladih osoba  iz 14 škola, a kamp traje od 30. septembra do 2. oktobra.
 
Projekat “Anti-Dop Ambasadori bez granica” finansira Evropska unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2007-2013) u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Bosna i Hercegovina u iznosu od 198 962,00€. Projekat implementira NVO Preporod iz Crne Gore  i  Udruženje PROI iz Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica (Kakaricka gora) iz Crne Gore.