EUOvaj projekat finansira Evropska unija

U dosadašnjem toku projekta odrađeno je 7 radionica za roditelje, od čega 5 proteklih dana i to 4 u opštini Bijelo Polje (O.Š. Aleksa Bećo Đilas, O.Š. Risto Ratković, O.Š. Vladislav Slobodanov Ribnikar, O.Š. Pavle Žižić) i u Beranama (u Zgradi Opštine Berane). Na pomenutim radionicama, preko 90 roditelja je imalo priliku da čuje osnovne informacije o zloupotrebi psiho-aktivnih supstanci ali i da unaprijedi svoje roditeljske vještine.

U nastavku projekta se očekuje sprovođenje još 13 radionica u različitim gradovima prekogranične regije.