EUOvaj projekat finansira Evropska unija
Udruženje „Progresivni Razvoj Organizacija i Individua“ (PROI) je u okviru EU projekta o smanjenju rizika od zloupotrebe droga među mladima: „Anti-Dop Ambasadori bez granica“ u periodu mart-maj 2016. realizovalo niz radionica za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola širom BiH, s ciljem osnaživanja uloge porodične institucije i povećanja svijesti roditelja o porodičnim rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim uz korištenje sredstava ovisnosti. Najnovija istraživanja pokazuju kako uključenost roditelja u preventivne programe povećava njihovu efikasnost.
 
Metodologija koja je primjenjena na radionicama bazirana je na inovativnom „Unplugged/Imam stav“ EU-Dap (European Union Drug Abuse Prevention) modelu koji se već 11 godina implementira u 29 zemalja Evrope i svijeta i donosi zapažene rezultate. Zahvaljujući podršći Evropske unije, ova metoda se po prvi put implementira u BiH. Cilj programa je odgoda prvog uzimanja sredstava ovisnosti (duhan, alkohol, droge i sve više prisutna „zabava“ mađu mladima – nargila) te prelazak sa eksperimentalnog na redovno korištenje sredstava ovisnosti. 
 
Do sada je održano osam radionica u školama iz Goražda, Sarajeva i Mostara na kojima se 116 roditelja upoznalo sa inovativnim programom koji promoviše pozitivno i zdravo ponašanje i specifično utječe na prevenciju korištenja sredstava ovisnosti kod mladih. Cilj radionica je pomoći roditeljima da bolje razumiju  adolescente, uspostave dobar odnos sa svojim djetetom i odrede pravila i granice, te povećaju svijest o porodičnim rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim uz korištenje sredstava ovisnosti.
 
S obzirom da „Unplugged/Imam stav“ metodologija sadrži komponentu rada sa mladima i sa roditeljima, škole su izrazile interes za nastavak saradnje u narednom periodu.  
 
Do kraja ove školske godine, planirana je realizacija još 11 radionica u školama širom BiH.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekat “Anti-Dop Ambasadori bez granica”, čija je ukupna vrijednost 198.962,00€, finansira Evropska unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2007-2013) u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Bosna i Hercegovina u iznosu od 166,810.86€. Projekat implementiraju NVO Preporod iz Crne Gore  i  Udruženje PROI iz Bosne i Hercegovine u partnerstvu sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica (Kakaricka gora) iz Crne Gore.