EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Sviranje klavira je vještina, kao i stolarstvo i slikarstvo. Ali, postoje i druge vještine koje su povezane sa društvenim vezama ili ponašanjem kao što su uspostavljanje kontakata sa nepoznatim ljudima ili veoma pozorno slušanje. Ili npr. životne vještine koje predstavljaju mogućnosti u skladu s kojima cijenimo i poštujemo druge i stvaramo pozitivne odnose sa porodicom i prijateljima, slušamo i komuniciramo na efektivan način, vjerujemo drugima i preuzimamo odgovornost. Definisane na ovaj način, životne vještine se mogu razlikovati između kultura i društvenih okruženja.

Postoji set vještina koje su osnova svih inicijativa za promociju zdravih stilova života među djecom i adolescentima:

Kritičko razmišljanje - Ova vještina nam omogućava da shvatimo šta je prava istina o nečemu. Kritičko mišljenje nam pomaže da znamo da li je ono što smo vidjeli na TV-u, pročitali na Facebook-u, ili čuli od prijatelja istina ili laž. Zahvaljujući njoj možemo shvatiti i zašto se neko ponaša na određeni način ili zašto se osjećamo baš tako kako se osjećamo u određenim situacijama. Ovo je jako bitna vještina koja vam može olakšati život i zaštititi vas od mnogih nevolja i neuspjeha. Stoga, što prije naučite da razmišljate objektivno, odnosno da vidite stvari kakve one jesu a ne kako vam ih drugih prikazuju ili kako vam u početku izgledaju, tim će vam život postati mnogo ljepši i lakši.

Donošenje odluka - Nekad izgleda tako lako i bezazleno; samo kažemo: „Baš me briga“, i uradimo neku stvar za koju duboko u sebi osjećamo da nije ok. I onda snosimo posljedice svojih odluka. Problem je u tome što većina stvari koje nam izgledaju veoma primamljivo, slatko i uzbudljivo veoma kratko traju, a kasnije nam donose puno nevolja i problema. Ali prirodno je da svako od nas želi nešto lijepo, slatko i uzbudljivo. Samo treba da pronađemo bolje i kvalitetnije načine da dođemo do toga. A za to nam je potrebna ova prva vještina, kritičko mišljenje, da bismo mogli da donesemo odluke i djelujemo pametno. Odnosno, da zaista dobijemo ono što želimo tako da to možemo da zadržimo. To znači živjeti tako da su ljepota, slatkoća i uzbuđenje svuda oko nas i u nama. Zato je jako bitno kakve odluke donosimo.

Rješavanje problema - Kako se suočavamo s problemima, kako ih sagledamo i kako ih rješavamo.

Kreativno razmišljanje - Pomaže u rješavanju problema i donošenju odluka. Kreativno mišljenje znači da kreirate/stvarate nešto svojim mislima. Nešto bolje za sebe. Nešto o čemu možda nemate iskustva, nikad niste vidjeli ili doživjeli, ali duboko u srcu znate da je moguće, može postati stvarnost za vas ako naučite da razmišljate kreativno.

Efektivno komuniciranje - To je sposobnost izražavanja odluka, želja, ali i potreba i strahova. To je također traženje savjeta i pomoći. Ali i pažljivo slušanje druge osobe. Dakle, vještina da shvatimo i budemo shvaćeni zahvaljujući kvalitetnoj komunikaciji.

Međuljudski odnosi - Riječ je o vještini koja omogućava dobre odnose s drugima, te sposobnost stvaranja i održavanja prijateljstava. Također je bitno znati kako da raskinemo vezu.

Samosvjesnost - Poznavanje sebe, vlastitog karaktera, snaga i slabosti; šta volimo a šta ne volimo. Razvoj svijesti o sebi nam pomaže da prepoznamo kada smo pod uticajem stresa i kada osjećamo pritisak. Svijest o sebi često je uslov za dobru komunikaciju i dobre međuljudske odnose.

Empatija - Empatija je sposobnost zamišljanja i razumijevanja šta druga osoba osjeća u nekoj situaciji. Svako od nas je različit, pa nam empatija pomaže da razumijemo i prihvatimo druge, te tako ostvarimo bolje odnose s njima.

Nošenje sa emocijama - Prepoznavanje osjećaja kod sebe i drugih, svijest o tome kako osjećaji utiču na ponašanje i sposobnost odabira odgovarajućeg načina ponašanja. Intenzivni osjećaji, poput ljutnje i tuge, mogu nepovoljno uticati na naše zdravlje ako se s njima ne suočimo na odgovarajući način.

Normativna uvjerenja - Proces u kojem nečija uvjerenja postaju norma koja je temelj za to kako se ta osoba ponaša. Ako je uvjerenje utemeljeno na krivim informacijama, ili na pogrešnom razumijevanju, norma koja nastaje nije odgovarajuća. Uvjerenja mladih ljudi o ponašanju starijih učenika obično su pretjerana i ne odgovaraju sasvim stvarnosti.