EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Liderom/icom se smatra osoba koja svojim primjerom značajno utiče na razmišljanje, ponašanje drugih. Liderstvo započinje incijativom osobe koja je na čelu i ne čeka da se stvari riješe same od sebe. Niko se nije rodio kao lider ali se to može postati uz adekvatno obrazovanje.

Kako bi neko postao lider potrebno je da ima veliki broj osobina, sposobnosti i vještina. Neke od tih osobina su :

 • Motivacija
 • Komunikativnost
 • Visok stepen obrazovanja
 • Organizovanost
 • Pouzdanost
 • Stručnost u određenoj oblasti
 • Odgovornost
 • Fleksibilnost
 • Spremnost na saradnju
 • Kreativnost
 • Pravednost
 • Samopoštovanje

Posjedovanje ovih osobina je ključ uspješnog lidera.

Zašto je važno liderstvo mladih?

Razvoj liderstva pridonosi pozitivnom razvoju mladih ljudi i njihovih zajednica. Liderske vještine, kao što je postavljanje sebi cilja, rješavanje problema, donošenje odluka i sl nisu samo vještine potrebne za vođu već i za uspjeh u današnjem svijetu.

Pomaganjem mladima da razviju svoje liderske sposobnosti, osposobljavamo ih za rješavanje problema u zajednici ali i za u učešću u radu zajednice. Mladih lideri pokazuju veću „žeđ“ za znanjem, poboljšanjem, većom karijerom i sl.

Podržavajući i uključujući mlade lidere, odrasli, organizacije i zajednica doživljavaju direktnu korist, koja se ostvaruje jačom vezom sa drugim mladim ljudima u zajednici.

Mladi lideri su svjesniji i bolje razumiju probleme s kojima se suočavaju i imaju svježu perspektivu o tome kako riješiti te probleme.

Oni daju novu i potrebnu energiju odraslim te svojim uspjesima suzbijaju negativne stereotipe.