EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Vršnjačka edukacija je planiran i kontinuiran proces u kojem obučene, motivisane osobe vode različite aktivnosti sa svojim vršnjacima. Ovim putem se mladi obrazuju, formiraju stavove te stiču motivaciju i vještine koje će ih osnažiti kako bi zaštitili ne samo svoje zdravlje, već i da se odgovorno ponašaju prema sebi i svojoj okolini. Na taj način mladi učestvuju u aktivnostima koje ih se direktno tiču i tako ostvaruju pristup informacijama koje su im potrebne.

Edukaciju vrše osobe koje pripadaju istoj društvenoj grupi kao osobe kojima se pruža edukacija. Društvene grupe mogu biti bazirane na istom uzrastu, polu, seksualnoj orijentaciji i sl.

ZBOG ČEGA JE BOLJE DA VRŠNJACI EDUKUJU VRŠNJAKE?!

Vršnjaci u velikoj mjeri utiču jedni na druge. Grupa vršnjaka može značajno da utiče na to koje će ponašanje, vrijednosti ili stavove usvojiti određena osoba. Isto vrijedi i za rizično ponašanje. Ova edukacija koristi taj uticaj na pozitivan način.

Edukacija se može odvijati individualno ili u manjim grupama, na različitim mjestima (školama, fakultetima i sl.), te pod različitim oklonostima. Najčešći primjer vršnjačke edukacije su edukacije u vidu radioničarskog rada u školama. Taj rad podrazumijeva rad u grupi pri čemu svi učesnici učestvuju aktivno, a vršnjački edukator je prvi među jednakima (on je voditelj, pravi atmosferu podrške i povjerenja u grupi). Pri radu se koriste različite tehnike kao što su: kvizovi, igranje uloga, diskusije, rad u malim grupama i sl. kako bi se sve potrebne informacije omogućile dostupnijim mladima ali i motivisale ih da grade svoje vještine.

U ovakvim grupama informacije se lakše prenose. S obzirom na to da su edukator i učesnici vršnjaci, te da imaju ista ili slična interesovanja, istog su pola, to uveliko pomaže edukatoru da ga učesnici ne vide kao nekoga ko je došao da „pametuje“, već kao osobu koja se susreće sa sličnim problemima i koja sve to razumije. Činjenica da generacijske barijere nema olakšava komunikaciju. Moguće je da se lakše priča o temama o kojima se inače možda ne bi ni pričalo.

Postoji nekoliko problema sa kojima se vršnjački edukator može susresti. Edukator se može postaviti kao autoritet i time ugroziti svoj kredibilitet kod učesnika. Još jedan problem mogu biti i roditelji koji nemaju razumijevanja za dijete koje želi postati vršnjački edukator. Uzroci toga mogu biti različiti ali je najčešći strah roditelja da će dijete popustiti u školi.