EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Projekat „Anti-Dop Ambasadori bez granica“ zajednički realizuju NVO Preporod iz Crne Gore i Udruženje PROI iz Bosne i Hercegovine u sklopu Programa prekogranične saradnje CG i BiH. Ovaj projekat je podržala Evropska Unija.

Borba protiv droga je vrlo složen proces i svaki doprinos u tom polju je vrlo dragocjen. U ovom slučaju želimo da taj doprinos daju prvenstveno mladi ljudi, njihovom energijom, motivacijom i željom da mijenjaju svijet oko sebe. Na taj način stvaramo mrežu kojom će se širiti pozitivne i zdrave životne ideje. Spremni smo da sva naša znanja i iskustvo koje smo sticali godinama nesebično podijelimo sa mladim ljudima.

Sveukupni cilj projekta je jačanje održive socijalne kohezije stanovništva i institucija u prekograničnim regijama kroz osvrt na pitanje zloupotrebe droga među mladima.

Specifični cilj je doprinos u smanjenju rizika zloupotrebe droga među mladima kroz akcije podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, javnih institucija i inicijative mladih) u prekograničnoj regiji.

Ovim projektom prvenstveno želimo da utičemo na smanjenje zloupotrebe droga, posredstvom mehanizama vršnjačke edukacije i primarne prevencije. Težimo izgraditi kapacitete mladih da se bore sa ovim problemom i da u svojim zajednicama promovišu principe zdravih stilova življenja. Kroz zajedničke aktivnosti, osnažićemo prekograničnu saradnju i razmijeniti znanja i iskustva kojima raspolažemo, što će naše kapacitete u borbi protiv droga podići na viši nivo.

Nijesmo zanemarili ni porodicu kao osnovnu ćeliju svakog zdravog društva, pa smo planirali niz aktivnosti kako bi prvenstveno roditelji unaprijedili svoje vještine i na jasniji način razumjeli svoju ulogu u razvoju njihove djece.

Prekogranična saradnja će biti i formalizovana putem Memoranduma prekogranične saradnje koji će biti potpisan na kraju projekta od strane predstavnika relevantnih institucija iz obije države. Ovaj dokument će predstavljati snažan temelj za dalji, zajednički rad u borbi protiv zloupotrebe droga u prekograničnoj regiji.