EUOvaj projekat finansira Evropska unija

Opštine iz prekogranične regije, koje su obuhvaćene projektom su:

Crna Gora: Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje i Berane.

Bosna i Hercegovina: Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Rogatica, Stolac, Goražde, Sarajevo i Mostar.

Anti-Dop kampovi će se održati na ljeto 2015. godine, u Nikšiću, Crna Gora od 25. jula do 01. augusta i u Neumu, Bosna i Hercegovina od 16. do 22. augusta. Ukupno 80 učenika iz navedenih opština iz obe države će imati priliku da steknu nezaboravna iskustva u našim kampovima. Za vrijeme boravka u crnogorskom kampu, budući Anti-Dop Ambasadori će posjetiti JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizicaju korisnika psihoaktivnoh supstanci Podgorica, Kakaricka gora.